Handelsbetingelser

Handlen hos Ebike Silkeborg / MTB Travels forestås af

MTB Travels
Nyhøjvej 11, DK-8600 Silkeborg
Tlf: +45 30251542 
Mail: martin@ebikesilkeborg.dk
CVR: DK-36491280 
Etableringsår: 2015
Bank: Sparekassen Danmark
Reg.nr: 9070
Konto: 2073187829
IBAN: DK0592172073187829
BIC-Kode: VRAADK21

ANSVAR

Handel på ebikesilkeborg.dk kan kun finde sted, hvis brugeren erklærer sig indforstået med de betingelser og vilkår, der gælder for handel hos ebikesilkeborg.dk. For at handle hos ebikesilkeborg.dk skal brugeren være fyldt 18 år.

HANDELSBETINGELSER FOR TUR HOS EBIKE SILKEBORG. 

Arrangør af turene er MTB Travels ApS, Nyhøjvej 11, 8600 Silkeborg. MTB Travels er registreret i Rejsegarantifonden som nummer 2648.

FORBEHOLD

Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

DEPOSITUM/BETALING

Ved bestilling opkræves det fulde beløb. Hvis der ikke er angivet et depositum betales ligeledes rejsens fulde pris ved bestillingen.

REJSEDOKUMENTER

Mail med oplysninger om nøjagtigt mødetidspunkt og -sted, hoteladresser og andre praktiske oplysninger samt evt. flybilletter og andre rejsedokumenter udsendes ca. 14 dage før afrejsedatoen. De bør gennemgå det fremsendte materiale og straks gøre opmærksom på eventuelle fejl eller uoverensstemmelser. Særlige aftaler skal fremgå af tilmeldingsbreve eller kvittering for at være bindende for os.

PRISÆNDRINGER

Er der ved rejsens bestilling sket ændringer i forhold til den i programmet angivne pris, bliver De straks gjort opmærksom på dette. MTB Travels kan kun forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i:

  1. Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
  2. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- eller startafgifter.
  3. Valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for den pågældende rejse. Prisforhøjelsen vil blive meddelt Dem hurtigst muligt.

AFLYSNING AF REJSEN

Får en tur ikke fornøden tilslutning, kan vi aflyse turen eller foreslå tilrettede vilkår. Annullerer vi turen, meddeler vi Dem dette straks og tilbagebetaler hele det indbetalte beløb.

AFBESTILLINGSBETINGELSER 

Indtil 31 dage før turen kan turen annulleres og det fulde beløb tilbagebetales. Sker afbuddet mellem 30 dage og 16 dage før turen refunderes 50% af beløbet. 15 dage før turen kan rejsen ikke refunderes.

OVERDRAGELSE

Du har mulighed for at overdrage din rejse til en anden person, som opfylder kravene for deltagelse. Ønsker du at gøre dette, skal det omgående meddeles til os. Du hæfter sammen med personen, som du overdrager rejsen til, for eventuelle restbeløb. OBS! Visse typer af rejser er belagt med restriktioner, som umuliggør overdragelse f. eks. af flybillet.

DELVIS UDNYTTELSE AF ARRANGEMENTET

Udebliver du fra de i arrangementet anførte transporter, udflugter eller måltider, eller udnyttes andre af de inkluderede elementer ikke eller kun delvist, kan godtgørelse ikke påregnes.

DETAGERNES EGET ANSVAR

Som deltager skal du overholde lovgivning og valutarestriktioner i de lande, som besøges. Du skal rette dig efter gældende regler og anvisninger givet af rejseledere, transportører og andre, som har forbindelse med rejsens gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke Dem fra fortsat deltagelse, respektivt forhindre, at De påbegynder rejsen. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler Dem. Optræder der mangler hos vore rejseledere eller leverandører, har De pligt til på stedet at rette henvendelse til vor repræsentant, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør De skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation.

Alle ture og aktiviteter med Ebike Silkeborg er på eget ansvar. 

Tilkøb af cykelforsikring
Almindelige brugsridser, punkteringer mv. koster naturligvis ikke noget. 
Hvis dæmperne bliver ridset, noget knækker eller bliver bøjet så det skal skiftes, så bliver kunden stillet til ansvar overfor skaderne, der overstiger 3.000kr
 - Der bliver som udgangspunkt ikke nogen kontrakt da forretningen er bygget på tillid.

Hvis I ødelægger en cykel så dækker vi 3000kr, der typisk svarer til helt normale uheld på cyklen. Hvis skaden bliver dyre end 3000kr så skal dit eget forsikringsselskab dække differencen.

Denne forsikring koster 100kr pr. dag pr. cykel. 

Ring gerne, hvis I brænder inde med spørgsmål. 

Ebike Silkeborg kan ikke stilles til ansvar for ulykker og/eller skader. Vi anbefaler, at du tjekker din egen forsikring før turen. 

VORT ANSVAR

Lider De tab eller skade som følge af fejl eller mangler ved rejsen, begrænses vort ansvar i henhold til internationale konventioner. Vi er helt fritaget for skader, der rammer en deltager, og som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeureagtig karakter, eller som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed.

REKLAMATION

Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter rejsens afslutning. Søgsmål mod os skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.

PRISER 

Alle priser i vort program er angivet i Danske kroner, medmindre andet er anført.

GLEMTE SAGER

Angående glemte sager under rejserne bedes man rette skriftlig henvendelse til firmaet med nøjagtig beskrivelse af den glemte genstand, hvorefter firmaet foretager en efterlysning. firmaet er på ingen måde ansvarlig for bortkomne/glemte effekter. Efterlysningen bør altid ske på stedet hvis muligt, eller omgående efter deres hjemkomst.

ORDREBEKRÆFTELSE OG BETALING

Når vi har modtaget din ordre og betaling, får du med det samme en onlinemeddelelse med besked om dit ordrenummer og det samlede ordrebeløb. Vi anbefaler, at du udskriver og gemmer denne meddelelse, som er din ordrebekræftelse.

Betalingen kan ske med Dankort, VISA, VISA/Electron og Mastercard samt bankoverførsel. Beløbet hæves straks. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

SIKKERHED VED KØB

Det er fuldkommen sikkert at handle hos MTB Travels. www.ebikesilkeborg.dk’s servere benytter en avanceret krypteringsteknologi, der hedder SSL (Secure Sockets Layer). Det betyder, at det kun er mtbharzen.dk’s computere, der kan aflæse informationerne på dit betalingskort. Når vores sikkerhedsservere har modtaget informationerne fra dit betalingskort, bliver de sendt direkte videre til banken i krypteret form, og de vil aldrig blive gemt eller opbevaret hos mtbharzen.dk

Betaling med betalingskort sker i overensstemmelse med love og regler for onlinebetaling i Danmark.Når du har gennemført en onlinebetaling, vil du modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail. Den anbefaler vi, at du gemmer. Hvis en tredjeperson misbruger dit betalingskort, hæfter du ikke selv for misbruget, med mindre du har overtrådt reglerne for brug af betalingskort.